ACTIVITATS EXTRES

Poesia:

Vinyes verdes vora el mar,
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.
Vinyes verdes del coster,
sou més fines que la userda.
Verd vora el blau mariner
vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coster.
Vinyes verdes, dolç repòs,
vora la vela que passa;
cap al mar vincleu el cos                   
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.		​Vinyes verdes, soledat
del verd en l’hora calenta.
Raïm i cep retallat
damunt la terra lluenta;
vinyes verdes, soledat.
Vinyes que dieu adeu
al llagut i a la gavina,
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina...
Vinyes que dieu adeu!
Vinyes verdes del meu cor...
Dins del cep s’adorm la tarda,
raïm negre, pàmpol d’or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor...
Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap al tard...
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el mar!
Imatge treta del Nacional.cat

EX1:

 Fixa’t en el títol i en les paraules més repetides del poema i contesta les preguntes següents:En quina àrea geogràfica o climàtica situaries el paisatge del poema? Per què?En quina època de l’any creus que el poeta contempla les vinyes?Per què?

EX2:

Busca al diccionari les paraules destacades i interpreta el significat dels versos on es troben:

 • encar[a] / teniu la fulla poruga
 • sou més fines que la userda
 • cap al mar vincleu el cos / sense decantar-vos massa
 • dieu adeu / al llagut i a la gavina

EX3:El poema que has llegit consta de 35 versos. Digues en quantes estrofes es distribueixen i quants versos té cadascuna.