ELS RECURSOS DEL LLENGUATGE POÈTIC

2.1: El Ritme

Obtenim bàsicament la distribució de les síl·labes tòniques i àtones, amb les pauses i les repeticions. Dona musicalitat al poema.

2.2: La Rima

La repartició d’uns sons a final de vers fa un efecte de sonoritat

2.3: El Metre

La mesura dels versos, totalment parcialment regulem segons dels poemes, contribueix també a crear un afecte musicalitat.

2.4: Les Figure retòriques

Són tècniques expressives que afecten els sons, les paraules o conceptes i fa que l’autor aconsegueixi textos mes elavorats. No són només del llenguatge poètic, però quasi sempre ho fem servir per a la poesia. El poema conté alguna de les figures retòriques, que fan que el poeta expressi millor les seves emocions amb més bon llenguatge.

Poema tret de pinterest
Imatge treta de www.mgc.es