LES CARACTERÍSTIQUES

1.1: L’ESCRIPTOR

L’escriptor expres els seus sentiments mes intims, les seves emocions o experiencies i ens deixa veure la seva manera d’entendre el món.Es entendre la vida del poeta i tot el que l’envolta: persones,natura,pas del temps……

Imatge treta de ionos

1.2: La forma

Normalment es fa una elaboració linguistica mes gran que la dels altres generes literaris.Juga amb els mots i les relacions entre ells per tenir un efecte estetic i artistic.

Imatge treta de agenciamots.com.ar